മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍

:

മുന്‍പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം
1

:

രാഘവന്‍ പൊഴേക്കടവില്‍
2

:

റ്റി. സി. അശോകന്‍
3

:

നാരായണന്‍ നായര്‍
4

:

മൊയ്തിന്‍ കുഞ്ഞി
5

:

കെ. കെ. ബാനുമതി
6‍

:

പി. പി. ഇബ്രാഹിം മാഷ്
7

:

എ. ഡി. ഫ്രാന്‍സിസ് ദേവസ്സി
8

:

ആനി ആന്റണി
9

:

മുഹമ്മദ് സൈനുദീന്‍ ആബിദിന്‍
10

:

സുരേഷ് മാസ്റ്റര്‍
11

:

മനോജ് വലിയപറമ്പില്‍
12

:

ചരുവില്‍ കൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍
13

:

ഷീജ പവിത്രന്‍
14

:

ശ്രീരേഖ ഷാജി