കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - 2015

പ്രസിഡന്റ്

:

ടി കെ രമേഷ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌

:

ബീന രഘു
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ ‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ബീന രഘു

:

ചെയര്‍മാന്‍
ബെറ്റി ജോസ്

:

മെമ്പര്‍
എം.ജെ റാഫി

:

മെമ്പര്‍
അമീർ തൊപ്പിയില്‍

:

മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ലത ടി.വി

:

ചെയര്‍മാന്‍
രാജലക്ഷ്മി കുറുമാത്ത്

:

മെമ്പര്‍
മനോജ് വലിയപറമ്പില്‍

:

മെമ്പര്‍
സ്വപ്ന നജിന്‍

:

മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ജയശ്രീ സുബ്രമഹ്ണ്യന്‍   ചെയര്‍മാന്‍
സുമ ശേഖരന്‍   മെമ്പര്‍
. എ. എസ്. ഹൈദ്രോസ്   മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
ടി കെ രമേഷ്   ചെയര്‍മാന്‍
ഷീജ പവിത്രന്‍   മെമ്പര്‍
ധീരജ് തേറാട്ടില്‍   മെമ്പര്‍